غروب جاده

فوتو بای : خودم

در آواز ابوعطا - دست و پا شکسته با ساز خودم [دریافت]


منبع : کاج های خشک
برچسب ها :